Bazı frekanslar vardır ki karanlığa hizmet eder, bazı frekanslar da vardır, ışığa, aydınlığa hizmet eder. Karanlık frekanslar böler, yıkıcıdır ve insanları devamlı olumsuzluğa iter ancak aydınlığa doğru yol alan frekanslarda tam tersine insana huzur, mutluluk, birlik ve beraberlik duygularını empoze eder. Ses frekansı, insanların işitme aralığı demektir.

Frekansı kısaca özetlemek gerekirse, Dünyada her alanda, özellikle müzik dünyasında 440 HZ frekansı uzun yıllardır kullanılmaktadır. 440 HZ frekansı insanları bölmek, yıkmak ve moralini en alt seviyede tutmak adına programlanmıştır ve nitekim televizyonda, radyoda ve dinlediğimiz müziklerde bu frekansa kullanılarak, 3. Gözümüzün kapanması ve devamlı şikâyet eden bir toplum ortaya çıkarılmıştır. Doğa da duyduğumuz kuş, tavuk, yağmur, su seslerinde herhangi bir oynama yapılamadığı için, her zaman ruhumuzu dinlendirir ve herkes tarafından da huzur veren sesler olarak adlandırılır.

Birçok müziklerin bu frekansa odaklanması eski zamanlara hatta Nazilere kadar uzanmaktadır. Savaşlarda kullanılan he türlü silahın da bu frekansa programlanmış olması, insanları güçsüzlüğe ve acizliğe itmiştir. 440 HZ frekansında dinlenilen birçok meditasyon müzikleri bulunmaktadır. Bizler ruhumuzu ve benliğimizi arındıran meditasyon müziği dinlemeyi tercih ediyorsak, mutlaka hangi frekansta olduğuna bakmalıyız. Arınalım, dinlenelim derken, kafamızı ve ruhumuzu daha fazla karıştırabiliriz. 440 HZ frekans dışında bazı frekanslar vardır. Bunlar hem bedenimiz için hem de ruhumuz için onarıcı ve iyileştirici özelliklere sahiptir. Özellikle uzak doğu müzikleri iyileştirici özelliğe sahip müziklerdir ve bu yüzden de dinlendirici etkileri vardır. Uzak doğu da 440 frekansı kullanılmamaktadır. Bu frekansların solfej ile bağlantılı olduğunu bilmeliyiz. Şimdi sizlere 440 HZ frekansının dışında dinlememiz gereken bu frekanslardan kısaca bahsetmek istiyorum.

396 HZ (DO)

Bu frekansın negatif duygulara güçlü bir bağ kurma özelliği vardır. Korkularımız, endişelerimiz varsa ve biz bunlardan kurtulamıyorsak, mutlaka 396 HZ frekansı içeren müzikler dinlemeliyiz. Zaman içinde bu korkularımızdan ve endişelerimizden nasıl kurtulduğumuza şahit olacağız.

417 HZ (RE)

Notaların içinde RE notasını simgeleyen 417 HZ frekansı denge ve iyileşme ile bağlantılıdır. Sakral çakramız üzerinde önemli ölçüde iyileştirici özelliği olduğundan dolayı, geçmişte takılı kalıyor ve şimdiki zamanımızı yaşayamadığımızı düşünüyorsak, şimdiki zamana uyumlanmak ve hayatımızda denge sağlamak için 417 HZ frekanslı müzikler dinlemeliyiz.

528 HZ (Mİ)

Dünya üzerinde bize olumlu etkiler yaratan en önemli frekans 528 HZ frekansıdır. Bu frekanstaki müzikler içimize huzur ve mutluluk verirken aynı zamanda da DNA üzerinde de onarıcı ve iyileştirici özelliği büyük ölçüde bulunmaktadır. Bu frekanstaki müzikleri dinlediğimizde En önemlisi de sevi ve aşk üzerinde olumlu etkiler bırakmaktadır. 528 frekansını günde bir kez dinlediğimizde bile yakın süreçte ne kadar güzel ve olumlu etkiler bıraktığını göreceğiz. İnsan genetiğine ve hücrelerine olumlu etkiler bıraktığı için, herhangi bir hastalığımız varsa, zaman içinde bu hastalığımızın iyileşmeye başladığını göreceğiz.

639 HZ (FA)

Kalp çakrasını düzenleyen bir frekanstır. Bireysel ve sosyal çevre ile olan iletişimlerimizi, ilişkilerimizi olumlu yönde etkileyen özelliğe sahiptir. 639 HZ frekanslı müzikleri dinlediğimizde insanlarla doğru iletişim içinde olmanın yanı sıra kendimizi de yeterli şekilde ifade etme gücüne sahip olabiliriz. İkili ilişkilere dengeyi kurmaya ve ilişki içinde bağlılığı güçlendirmekte önemli rol oynamaktadır.

741 HZ (SOL)

Solfej de Sol notasını simgeleyen 741 HZ frekansı amaca yönelik ilerlememizde etkilidir. Çözümlenemeyen bir konumuz varsa 741 frekanslı müzikleri dinlerken, konumuza odaklandığımızda, bu sorun için neler yapabileceğimiz konusunda farkındalık yaşar, sorun çözümünde güce sahip oluruz. 741 HZ frekansının bedende biriken elektromanyetik radyasyonu temizlediği de bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

852 HZ (LA)

852 HZ frekansı farkındalığı arttıran, gizli olanı açığa çıkaran, içe dönmeyi, sakinleşmeyi ve arındırmayı esas kılan bir frekans olarak adlandırılır. Ruhumuzda biriken negatif enerjilerden arınmak ve farkındalığımızın artması gibi konularda önemli ölçüde bizlere destek veren bir frekanstır. Sorunlarımızı çözemediğimiz zamanlarda kendimize biraz zaman tanıyıp, gün içinde en az bir kere bu frekanstaki müzikleri dinlediğimizde daha sakin ve ılımlı ruh halinde olabiliriz.

999 HZ (Sİ)

Bu frekansa Sİ notasını simgeler. 999 HZ frekansının mucizevi bir özelliği vardır. Hayata dair isteklerimize mucize bir şekilde kavuşmamızda önemli rolü vardır. İsteğimize kavuşmak için bizi uyumlar ve gereken fırsatların önümüze çıkması için destek veren bir enerjiye sahiptir. Melekler dünyasındaki en yüksek enerjiye sahip olan bir frekanstır. Bedenimizdeki tüm enerjileri arındırmak ve harekete geçirmek için kullanabileceğimiz bir frekanstır.